ایذه ایستگاه بدون توقف مدیران کم تجربه

به گزارش خبرنگار خورنا ایذه، تغیرات مدیریتی در نهادهای مختلف دولتی همواره اسباب ایجاد چالش های ریز و درشتی در این مناطق مختلف شهری و روستایی می گردد.

چالش هایی که در شهرهای کوچک و با آمد و شد نمایندگان مجلس در هر هر حوزه انتخابی شدت و افزایش می یابد، عرصه که به نظر می رسد نمایندگان مردم در مجلس را از رسالت اصلی حوزه فعالیت خارج می کند.

شهرستان ایذه یکی از عمده مناطق استان خوزستان است که با این آمد و شد نمایندگان مردم در مجلس و در تمامی ارگان های دولتی شاهد حضور و انتصاب مدیران جدید و مختلفی شده است، از فرمانداری شهرستان تا بخش داری های دهدز و سوسن، تنها بخش کوچکی از این تغییرات مهم و متنوع هستند.

نکته ی حائز اهمیت در تمامی این تغییرو تحولات، استفاده از نیروهای غیر بومی بدون رزومه در پست های کلیدی شهرستان ایذه آن هم در برخی موارد، باشد، شهرستانی کوچک با چالش های بزرگ.

یکی از ارگان هایی که به تازگی اخباری حول  تغییر مدیریتی آن به گوش می رسد ،اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایذه است که باتوجه به جایگاه فرهنگی شهرستان ایذه ، قطعا تغییرات در حوزه ی مدیریتی این مجموعه بدون چالش نخواهد بود.

هنرمندان ایذه ای معتقدند، باید برای هرگونه تغییری در این مجموعه از نظرات آن ها استفاده و فردی در این حوزه به کار گرفته شود که به این چالش ها و دردهای هنرمندان شهرستان آشنا باشد.

به تازگی هنرمندان این شهرستان در واکنش به این اقدام ،کمپینی تحت عنوان “نه به نیروی غیر بومی” راه اندازی کرده اند ،تا شاید بتوانند جلوی تغییرات غیرمرتبت را دراین سازمان بگیرند.

 

📝احسان اسکندری

انتهای پیام/