آژیر هشدار کرونا در رامشیر به صدا در آمد

ساعتی پیش با رژه خودروهای امدادی آژیر هشدار کرونا به صدا درآمد.

این کار به منظور رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان صورت گرفت.

رامشیر هم‌اکنون توسط شهرهای با وضعیت کرونایی قرمز احاطه شده است و کرونای انگلیسی نیز در استان در حال انتشار است.