جناب فرماندار شهرستان بهبهان بعد از دلجویی به اقناع وجدان بیدار عمومی بیندیشید

 

حضرتعالی در صدد دلجویی از بازماندگان قربانی سوء مدیریت شهری در قضیه آبگرفتگی اخیر بر آمده اید ، هر چند پدیده دلجویی ، فی نفسه اخلاقی است و متضمن تسکین موقت آلام بازماندگان بیگناه خواهد بود و بدون‌ تردید از تواضع شخصیتی و مردم‌داری حضرتعالی حکایت دارد.

لیکن خاطر نشان می گردد یقینا وجدان هشیار عمومی با این حرکت با ماهیت سلبی ، ارضاء نخواهد گردید.
داوری مردم بدون تردید ، آگاه است و بر این امر بدیهی اشراف دارد که قصور و سوء مدیریت از کدام ناحیه است !!!،

امنیت عمومی در مواقع نزول باران رحمت الهی ، به مخاطره افتاده‌ است و با وصف اینکه ، این فاجعه ی مدیریت شهری ، متاسفانه در درازای تاریخ خدمات شهری بهبهان مسبوق به سابقه است. بویژه اینکه؛ خانواده ها بیم و هراس دارند از این تاریخ به بعد فرزندان دلبند خود‌ را در مواقع بارندگی و آبگرفتگی های شدید سطحی ، عازم سطح شهر سازند، آنوقت انتظار دارید صرفا با مولفه دلجویی و مثلا پرداخت دیه حتی چند‌برابر حق قانونی این فاجعه مدیریت شهری، ماست مالی و فراموش گردد‌ و روزی دیگر تکرارقربانی دیگر.!!!!!

حداقل انتظار خرد جمعی در راستای اقناع وجدان جمعی ، ورود مدعی العموم محترم و مجازات قانونی و بیطرفانه و به تعبیری، تنبیه بدون‌ قید‌ و شرط نهاد و یا نهادهای های مقصر و اعلام عمومی نتیجه قضاوت مدعی العموم می باشد.

سرسری گرفتن این رویداد تلخ که شدیدا تالم خاطر و بیمناکی اکثریت شهروندان شریف را در شهر دارالمومنین برانگیخته است و احساسات عمومی را جریحه دار و به نوعی همه را داغدار نموده است، موجب تکرار حادثه مشابه در آینده و سهل انگاری‌در سایر حوزه های مدیربت شهری و ایجاد چالش و بحران انسانی و اجتماعی مکرر برای آن فرماندار محترم و اهالی شهر خواهد گردید و عذاب عمومی شهروندان مضاعف و موج مهاجرت از شهر پر بحران ، شدیدتر خواهد گردید.

غلامحسین رنجبرها
۹۹/۱۲/۲