فصل شعار به سرآمده است / مردم، غیر از عمل را نمی پذیرند

احمد مهدی پور

سخنان مدبرانه و تحلیلی مقام معظم رهبری، همیشه فصل الخطاب است.
سخنانی که اگر کلید واژه های اساسی آن را در نظر بگیریم، راه برای همه روشن است و تجربه نشان داده هر جا از کلیدواژه های راهبردی ایشان عدول کردیم، نتیجه ای مطلوب حاصل نشد.

در سخنان اخیر فرمانده کل قوا کلید واژه ی عمل کردن هم در بحث برجام نمایان بود و هم در انتخاب شخص اصلح برای انتخابات های پیش رو.

مقام معظم رهبری به صورت راهبردی و مدبرانه از آمریکا و کشورهای اروپایی خواستند که از شعار و سفسطه و دروغ دست بردارند و فقط از طریق عمل کردن به تعهدات، خواهان عکس العمل ایران باشند همچنین در چند نوبت اخیر و در خصوص انتخابات فرمودند : مردم از شعار خسته شده اند و باید به نیروهای انقلابی و عمل گرا اعتماد کنند.

آری خلاصه کلام مردم ایران همین است که ما دیگر دنبال وعده و شعار و بازی های سیاسی نیستیم. مردم دنبال نیروهای جوان، پرشور، متعهد و عمل گرا هستند.

هم کاندیداهای ریاست جمهوری و هم کاندیداهای شورای اسلامی شهر ها باید بستر عمل کردن به سخنان رهبر فرزانه مان که همانا عمل کردن به خواسته و مطالبات برحق ملت است را سرلوحه کار خود قرار دهند تا کشور عزیزمان با اتکا به پشتوانه های داخلی و نیروی متعهد جهادی و انقلابی بتواند از این پیچ تاریخی با سربلندی عبور کند و به ساحل آرامش برسد.

بی شک هیچ متر و معیاری برای افکار عمومی، مهمتر و اساسی تر از تعهد به عمل در قبال مطالبه مردم نیست و هر کس از این کلیدواژه ی راهبردی عدول کند جایی در معادلات آینده نخواهد داشت.