تقدیر فرمانداری اهواز از هیئت مدیره مجتمع تجاری سیتی سنتر مهزیار

معاون برنامه ریزی فرماندار و رییس کارگروه نظارت ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا اهواز از همکاری هیئت مدیریت مجتمع تجاری سیتی سنتر مهزیار تقدیر کرد.

به گزارش خورنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری، حسن احمدی معاون برنامه ریزی فرماندار و رییس کارگروه نظارت ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا شهرستان اهواز گفت: اقدام هیئت مدیره سیتی سنتر مهزیار در منطقه زیتون که به رغم مشکلات واحد های صنفی خود و تعطیلی های مکرر در کنار ستاد کنترل و مدیریت بیماری کرونا در اهواز قرار گرفته اند برای کنترل این بیماری قابل تقدیر است.
وی در پایان افزود:کلیه واحدهای صنفی مشمول محدودیت در اهواز باید برای حفظ سلامت خود و شهروندان و اهمیت به وضعیت قرمز در اهواز در کنار ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا همانند گذشته باشند تا شاهد مدیریت این بیماری منحوس و تغییر شرایط در اهواز باشیم.