تکمیل ظرفیت پذیرش بیماران کرونایی ‌و اعلام وضعیت اضطراری در شهرستان بندرماهشهر/ احتمال سرایت ویروس کرونای انگلیسی به شهرستان

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر از تکمیل ظرفیت بیمارستانهای بندرماهشهر در پذیرش بیماران کرونایی و وضعیت اضطراری در این ارتباط خبرداد.

فضل اله ترحم |خورنا : دکتر محمد شنبدی اظهار کرد: همانطوریکه رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرده است وضعیت در استان خوزستان از لحاظ شیوع ویروس کرونا به مرحله اضطراری رسیده است.

شنبدی اقزود ظرفیت پذیرش بیماران کرونایی در مراکز درمان شهرستان بندرماهشهر در حال تکمیل شدن است به گونه ای که امکان پذیرش سایر بیماران، فراهم نیست.

وی در ادامه گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونای انگلیسی در شهرهای اطراف شهرستان بندرماهشهر این احتمال که این ویروس به شهرستان بندرماهشهر هم سرایت کرده باشد بسیار است.

دبیر ستاد کرونای شهرستان بندرماهشهر در پایان ملتمسانه از مردم خواست از خانه های خود بیرون نیایند و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک بسیار مراقب باشند در دام این ویروس منحوس نیافتند.