قطعی های مکرر آب ، برق ، گاز و حفاری های دستگاه های خدماتی مردم رامهرمز را به ستوه آورده است /شورای تامین این موضوع را ساماندهی کند

اما سوال اساسی اینجاست که چه زمانی این قطعی های مکرر به حداقل ممکن می رسد و چه زمانی زیر ساخت های این شهر اصلاح خواهند شد ؟

از نیازهای اولیه زیست هر انسانی در جامعه روستایی یا شهری امکان دسترسی به آب و برق و گاز است و بدون این خدمات قطعا زندگی هر انسانی به مرور زمان دچار مختل و غیر ممکن خواهد شد .پایداری این خدمات در کنار رضایت مندی شهروندان باعث جذب سرمایه گذار و توسعه اقتصادی نیز می شود.

متاسفانه شهرستان رامهرمز سال هاست دچار معضل بزرگ قطعی های مکرر آب ،برق و گاز و در کنار این ها حفاری های دستگاه های خدمات رسان برای به اصطلاح اصلاح این موضوعات است و نه تنها طی این سال ها تعمیرات یا اصلاح شبکه ها تمام نشده است بلکه این قطعی های مکرر به هفته ای دوبار کشیده شده است و با روح و روان مردم بازی می کند.

گذری در سطح شهر رامهرمز به خوبی هویدا می کند که تمامی خیابان های این شهر دچار شکستگی لوله های آب هستند یا بر اثر حفاری های آب و گاز توسط مردم یا دستگاه ها، زیر ساخت های این شهر به حالت غیر قابل زیست تبدیل شده اند و مردم را دچار مشکلات فراوان مالی از جمله آسیب به وسایل نقلیه کرده است.
چه زمانی مردم این شهر با آسودگی و بدون استرس در خیابان های این شهر تردد کنند که اثری از مسدود بودن خیابان ها و یا بیل های مکانیکی را نبینند و چرا باید حجم زیادی از اخبار رسانه های این شهر در مورد اطلاعیه های قطعی باشد؟

اما سوال اساسی اینجاست که چه زمانی این قطعی های مکرر به حداقل ممکن می رسد و چه زمانی زیر ساخت های این شهر اصلاح خواهند شد ؟

گذری در شهرهای بزرگ نشان می دهد که اغلب حفاری های شهری و قطعی های آب و برق و گاز در ساعات بامداد اتفاق می افتد و دستگاه ها با تمام توان سعی در اصلاح و انجام کارهای لازم می کنند و این موضوع با کمترین حس نارضایتی در بین شهروندان و آسیب به فعالیت های اقتصادی اتفاق می افتاد ولی شوربختانه در شهر رامهرمز این قطعی ها اغلب در ساعات اداری و روز اتفاق می افتاد و برخی دستگاه ها عملیات های خود را با سرعت و نیروی امدادی کمی انجام می دهند و فرسایشی می شود.

می طلبد که شورای تامین شهرستان با ورود جدی به این قضیه که قطعا تبعات اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد و چه بسا باعث مهاجرت شهروندان شود این موضوع را ساماندهی کند و دستگاه های خدماتی را مکلف به حل این چالش که دغدغه ی همه ی شهروندان شده است کند .

این چالش بزرگ در کنار سرخوردگی مردم و ایجاد حس نارضایتی در بلند مدت باعث می شود که مردم این سو مدیریت ها را به پای ضعف کشور بنویسند درصورتی که حل این موضوع با مقداری مدیریت و توجه به حقوق شهروندی قابل حل است.