حضورِ فعال شرکت پتروشیمی اروند در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شرکت پتروشیمی اروند همچون سالهای گذشته در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست حضوری پر رنگ داشت.