اخراج ۲۵ کارگر ماهشهری توسط شرکت تهران جنوب

اخراج ۲۵ کارگر بومی توسط شرکت تهران جنوب موجب اعتصاب سراسری کارگران و پرسنل این شرکت شده است.

به گزارش خورنا، صبح روز شنبه ۲۵ بهمن اخراج ۲۵ نیروی بندرماهشهری از سوی مدیران این مجموعه، موجب اعتراض و اعتصاب سایر کارگران شده است.

اخراج کارگران بومی در حالی اتفاق افتاده که کارگران بسیاری از سایر نقاط کشور در این شرکت مشغول به کار هستند اما با تصمیم عجیب مدیران این مجموعه، فقط نیروهای بومی اخراج شده اند.

گفتنی است تابستان امسال یکی از کارگران بومی این شرکت به دلیل گرمای طاقت فرسای هوا و عدم تامین امکانات کمک های اولیه توسط مسئولین این شرکت در محل کار فوت کرده بود.

لازم به ذکر است در شهریور ۹۹ نیز کارگران این مجموعه به دلیل دریافت نکردن حقوق خود دست به اعتصاب زده بودند.