ناتوانی شبکه بهداشت بندرماهشهر در اجرای مصوبات خود/ برگزاری نمایشگاه مبل بدون رعایت دستورات کرونایی +سند

نمایشگاه مبل بندرماهشهر در حالی مجوز فعالیت و برگزاری دریافت کرده که در نامه مجوز بهداشتی ملزم به رعایات دقیق موارد بهداشتی و اجرای حداکثری پروتکل ضدکرونایی شده است.

این در حالی است که این نمایشگاه نه تنها به رعایت اصول اولیه پروتکل های بهداشتی بی اعتنایی کرده بلکه در ساعاتی فراتر از مجوز دریافتی اقدام به برپایی نمایشگاه کرده است.

با همه اینها، شبکه بهداشت و درمان شهرستان در برخورد با این تخلفات محرز بهداشتی و حفاظت از سلامت شهروندان ناتوان به نظر میرسد.

در پایان تصویری که از نامه مجوز بهداشتی این نمایشگاه به دست خورنا رسیده منتشر شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.