مجتمع شیلات اندیمشک یک طرح ارزشمند حوزه تولید استان خوزستان است

به گزارش خبرگزاری خورنا، غلامرضا شریعتی در آئین بهره برداری از مجتمع شیلات اندیمشک اظهار کرد: مجتمع شیلات اندیمشک یک طرح ارزشمند در حوزه تولید و اشتغال استان خوزستان است.

وی با اشاره به لزوم افزایش سطح تولید واحدها و مجتمع های صنعتی و بهره برداری طرح های نیمه تمام برای ایجاد یک رشد اقتصادی پایدار در کشور، گفت: مجتمع شیلات اندیمشک ظرفیت تولید ۲۴۰۰ تن ماهی را در مراحل مختلف تکمیل و بهره برداری را دارد.
ِ
استاندار خوزستان با اشاره به این که در حال حاضر ظرفیت تولید ماهی در تمام استان فقط ۱۴۰۰ تن است، ادامه دارد: مجتمع شیلات اندیمشک به تنهایی در حدود ۲ برابر ظرفیت کنونی استان خوزستان امکان تولید و پرورش ماهی را دارد.

وی با اشاره به انجام و اجرای زیر ساخت های این طرح در سال های قبل و لزوم تسهیل و تکمیل این طرح و لزوم پیگیری لازم برای بهره برداری از دیگر طرح های نیمه تمام استان، تصریح کرد: منافع کشور و استان در تکمیل طرح های نیمه تمام است و نباید این طرح ها را به حال خود رها کرد و این موضوع نیازمند یک فهم مشترک در کشور است.

شریعتی بیان کرد: بدون تعارف از پیگیری و همت نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان قدردانی و پیگیری این مسئولان در تکمیل و بهره برداری این طرح ستودنی است.