مصوبات هفتاد و نهمین جلسه ستاد کرونا شهرستان گتوند

_ افزایش بیمار یابی و نمونه گیری از موارد علامت دار و موارد تماس بیماران

_ منع تردد کلیه خودروهای شخصی از ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد

_ افزایش نظارت و بازرسی از اصناف و برخورد با اصناف مختلف

_ افزایش نظارت و بازرسی از ادارات و بانک ها در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی

_ افزایش نظارت و بازرسی از تالارها در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی

_ الزام تالارها به ارائه تعهد در شبکه بهداشت مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گتوند

منبع