سرپرست مرکز آموزشی و درمانی گلستان اهواز منصوب گردید

خورنا: حمیدرضا آرتی سرپرست مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز شد.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز، دکتر “محمد حسین سرمست” رئیس دانشگاه جندی شاپور اهواز ضمن تقدیر از تلاشهای دکتر “حبیب حی بر” رئیس مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز ،دکتر “حمیدرضا آرتی” را از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۱  به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی گلستان منصوب گردید

دکتر محمد حسین سرمست ابراز امیدواری کرد نظر به تحصیل دکتر حبیب حی بر در مقطع فوق تخصص قلب ؛دکتر حمیدرضا آرتی در اداره مرکز آموزشی درمانی گلستان موفق باشد و در راستای پیشرفت این مرکز و خدمت به مردم گام بردارد .

شایان ذکر است دکتر” حمیدرضا آرتی” عضو هیئت علمی و رئیس بخش ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز می باشد.

خبر از احمد عامری