مراسم کلنگ زنی پایگاه اورژانس جاده ای مشراگه

خورنا – فرزادشعبانی

مراسم کلنگ زنی پایگاه اورژانس جاده ای مشراگه امروز با حضور استاندار خوزستان فرماندار، امام جمعه، مدیریت شبکه بهداشت و درمان و دیگر مسئولین شهرستان رامشیر برگزار شد