اولین جلسه هیات شمشیر بازی شهرستان مسجدسلیمان با اهدا احکام کادر این هیات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری خورنا و به نقل از  روابط عمومی هیات شمشیر بازی شهرستان مسجد سلیمان و به نقل از سارا قنبری سرپرست این هیات ؛ اولین جلسه هیات امروز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ راس ساعت ۱۴ در محل دفتر این هیات واقع در خوابگاه ورزشی سی برنج برگزار گردید.

 

 

ارائه نقطه نظرات جهت توسعه رشته ورزشی شمشیر بازی ؛ پیگیری کلاس های آموزشی ؛ فعال کردن کمیته استعداد یابی از مهمترین مباحث ارائه شده در این جلسه بود.

در پایان این جلسه احکام مسئولین کادر هیات شمشیر بازی توسط سرپرست هیات به مدعوین اهدا گردید.

معرفی کادر هیات :

۱.اقای پیمان نظرپور نایب ریس
۲. اقای ساسان زکی پور دبیر
۳. اقای مجید رستمی کمیته انضباتی
۴.اقای اتابک پژوهان کمیته فرهنگی
۵.اقای صفر محمدی استعدادیابی
۶. اقای افشین خدری روابط عمومی
۷.خانم فاطمه دشتگلی خزانه دار
۸. خانم یاسمن حیدری مسول کمیته داوران
۹. خانم مرضیه جلیلی مسول اموزش

۱۰-سارا قنبری سرپرست هیات شمشیربازی مسجد سلیمان