در پی بارندگی‌های اخیر خسارتی به کشاورزی ماهشهر نرسیده است

خورنا:‌ مدیر جهاد کشاورزی ماهشهر اظهار داشت : بارندگی‌های چند روز اخیر ۲۱ میلی‌متر بوده و از آغاز فصل زمستان تاکنون این بارندگی‌ها به ۱۷۷ میلی‌متر رسیده و خوشبختانه خساراتی از بارندگی‌ها به کشاورزی این شهرستان وارد نشده است.

حسن نیسی از اعلام آمادگی این اداره برای تسطیح اراضی خبر داد و گفت: ۸۵ درصد از تسطیح اراضی با هزینه دولت و ۱۵ درصد آن با مشارکت مردم انجام می‌شود.

وی عنوان‌کرد: ‌عمده محصولاتی که در ماهشهر گندم در سطح ۱۸ هزار آبی و دیم، ۳ هزار هکتار جو و مقدار اندکی در سطح ۱۰۰ هکتار کلزا نیز کشت می‌شود.
نیسی با اشاره به روش‌های آبیاری محصولات کشاورزی در این شهرستان بیان‌کرد: کشاورزان از آبیاری‌های تحت فشار استقبال کمی می‌کنند زیرا به دلیل شوری آب ماهشهر، زمان نصب شبکه و انتقال آب به زمین‌های کشاورزی، املاح آب در لوله‌ها جمع و لوله بسته شوند. آب مورد نیاز آبیاری مزارع ماهشهر از رودخانه جراحی تامین می‌شود.