ابطال کارت سوخت تاکسی‌های بدون پروانه در شوشتر

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شوشتر از آغاز اجرای طرح شناسایی و ابطال کارت سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه معتبر در این شهر خبر داد.

شوشتر، خورنا؛ علیرضا تقی پور بیرگانی اظهار کرد: طرح شناسایی و ابطال کارت سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه تاکسیرانی و تاکسی های فرسوده غیرقابل استفاده به منظور ساماندهی و انتظام بخشی به ناوگان تاکسیرانی شوشتر در دستور کار سازمان قرار گرفته و اجرا خواهد شد.

وی دارا بودن پروانه فعالیت و پروانه تاکسیرانی و خدمت به شهروندان را الزام اساسی این حرفه برشمرد و افزود: این سازمان مالکان تاکسی‌های فاقد پروانه و یا فاقد اعتبار تاکسیرانی را به عنوان تاکسی غیرمجاز دانسته و در همین راستا در تلاش هستیم با شناسایی این دسته از رانندگان نسبت به توقیف و ابطال کارت سوخت آنان اقدام لازم به عمل آید.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شوشتر ادامه داد: مالکان و رانندگان تاکسی‌ها باید قبل از انقضای پروانه در اسرع وقت جهت دریافت و تمدید پروانه فعالیت به واحد تاکسیرانی مراجعه کنند

 

خبرنگار: محسن علیخانی