پلمب  ۹ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرستان هندیجان + تصاویر

به گزارش خبرگزاری خورنا ” بازدید و بازرسی از بازار و اصناف هندیجان با هدف نظارت بر رعایت شیوه نامه ها و دستورات مقابله با کرونا با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان ، رئیس مرکز بهداشت ، نماینده فرمانداری ، نماینده اداره صمت ، نماینده اصناف ، نماینده پلیس آگاهی ، نماینده نیروی انتظامی شهرستان ، نماینده اماکن و مسوول و کارشناسان سلامت محیط انجام گرفت.

در بازرسی مشترک روز سه شنبه ، حدود ۷۰ مغازه مورد بازدید قرار گرفت که ۱۵ مورد تذکر و ۹ مورد صنف کالای خانگی به علت عدم استفاده از ماسک ، عدم دریافت کد بهداشتی و عدم رعایت سایر پروتکلهای بهداشتی پلمب و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند .