عدم آنتن دهی موبایل و اینترنت در بخش رودزرد صدای مردم را در آورده است

باوجود گسترش استفاده از فناوری های الکترونیکی در استان های توسعه یافته و شهرهای کشور متاسفانه عدم آنتن دهی شبکه های مخابراتی از جمله  همراه اول و ایرانسل صدای مردم روستاهای بخش رودزرد از جمله  روستاهای شاردین، ماماتین علیا و سفلی ، خدیجه ، جوکنک ، دشت دنا و آبشار را در آورده است.

این عدم آنتن دهی باعث عقب ماندگی تحصیلی و به تبع آن محروم بودن دانش آموزان از آموزش های مجازی با استفاده از اینترنت شده است .
همچنین شهر رودزرد و اکثر روستاهای بخش فاقد شبکه و پوشش ایرانسل هستند  که پیگیریهای مسئولین هم تا بحال نتیجه ای نداد.