سوء مدیریت در خوزستان اتفاقی است یا برنامه ریزی شده

چرا استاندار خوزستان عزل و شورای اهواز منحل نمی شود؟ +سند

گویا غلامرضا شریعتی حتی به بهای از دست رفتن وجهه نظام و تبلیغات سوء شبکه های معاند هم حاضر نیست دست از حمایت مدیران ناکارامد خود بردارد. در شرایطی که فریاد مردم خوزستان از سوء مدیریت مدیر آب و فاضلاب استان و شهردار اهواز و معاون عمرانی استاندار به آسمان بلند شده و صراحت کلام مدیر کل بازرسی و نماینده ویژه ریاست قوه قضائیه و نامه رسمی معاون عمرانی وزیر کشور هم بر ناکارامدی شهرداری اهواز و معاونت عمرانی استاندار صحه گذاشته، غلامرضاشریعتی چشمان خود را بر واقعیت های میدانی و کاهش شدید خدمات عمومی، همچنان بسته نگه داشته است و در رفتاری عجیب به جای ترمیم سوء مدیریت ها بر تقویت آنها می کوشد.

خورنا| عباس زاهدی:

استاندار خوزستان از رنج مردم در آبگرفتگی های اخیر به نفع تقویت تیم خود بهره می برد. گویا غلامرضا شریعتی حتی به بهای از دست رفتن وجهه نظام و تبلیغات سوء شبکه های معاند هم حاضر نیست دست از حمایت مدیران ناکارامد خود بردارد. در شرایطی که فریاد مردم خوزستان از سوء مدیریت مدیر آب و فاضلاب استان و شهردار اهواز و معاون عمرانی استاندار به آسمان بلند شده و صراحت کلام مدیر کل بازرسی و نماینده ویژه ریاست قوه قضائیه و نامه رسمی معاون عمرانی وزیر کشور هم بر ناکارامدی شهرداری اهواز و معاونت عمرانی استاندار صحه گذاشته، غلامرضاشریعتی چشمان خود را بر واقعیت های میدانی و کاهش شدید خدمات عمومی، همچنان بسته نگه داشته است و در رفتاری عجیب به جای ترمیم سوء مدیریت ها بر تقویت آنها می کوشد.

افکار عمومی از استاندار می پرسند آیا آنهمه سر و صدای کشف فعل و ترک فعل و مقصریابی در مسئله آبگرفتگی های خوزستان با برکناری سودانی شهردار منطقه ۶ اهواز و بیرانوند فرماندار ماهشهر به اتمام رسیده و پرونده این مشکل با تغییر چند مسئول رده پایین خاتمه یافته است؟
چرا تغییراتی که قرار بود مشکلی را حل کند، از آن به مثابه فرصتی برای تقویت جایگاه همان افرادی به کار گرفته شد که متهم اول آبگرفتگی ها در خوزستان و اهواز بودند.
آقای شریعتی استاندار محترم مگر نامه رسمی آقای جمالی نژاد معاونت عمرانی وزیر کشور در تاریخ ۹۹/۶/۴ در خصوص بی اعتنایی آقای عبیات معاونت عمرانی استانداری خوزستان نبود؟
پس چرا شما به جای برخورد با شخص ایشان آقای شهاب صدیقی مدیرکل امور شهری استان را تنزیل درجه داده و به ماهشهر فرستاید و به جای ایشان شخصی فاقد تجربه و مورد خطاب در مسئله استخدام های غیر قانونی در شهرداری و متهم به عدم ارایه گزارش حسابرسی از بودجه شهرداری و شورای چهارم را جایگزین کرده اید؟ آیا گمان کرده اید دلایل شخصی این اقدام از چشم ها دور می ماند؟

چرا استاندار شاعری و عبیات متهمان سوء مدیریت در آبگرفتگی را تقویت می کند؟ قطعات یک پازل در مسئله آبگرفتگی ماهشهر ، بیرانوند فرماندار این شهر باهیاهوی زیاد برکنار شد ، اما کسی نپرسید در این میان نقش سوء مدیریت عبیات معاونت عمرانی استانداری چه می شود؟ استاندار با فرصت طلبی از این موقعیت، خود را از دست نیروی با تجربه و ناهماهنگی چون شهاب صدیقی در سمت مدیرکلی امور شهری راحت کرد و به جای ایشان ابراهیم نوشادی نیروی حلقه نرگس را که در مسئله استخدام های خارج از ضابطه و تامین اعتبار قراردادهای صوری در زمان شورای چهارم و حسابرسی از شهرداری مخاطب اصلی افکار عمومی بوده را به کار گمارد تا فرصتی برای تغییرات در شهرداری ایجاد کند، غلامرضا شریعتی برای حفظ شاعری شهردار ناکارامد اهواز، در حرکت بعدی خدامرادی عموزاده و نیروی ستادی آقای مهران باباپور عضو معترض شورا و فعال استیضاح، را به جای نوشادی در معاونت برنامه ریزی گذاشت تا باباپور را از جمع استیضاح کنندگان شهردار اهواز جدا کند. پس از آن به شاعری دستور داد ، محمدرضا قنوات عموزاده هادی قنوات (دیگر عضو فعال استیضاح) را به جای خدامرادی در شهرداری منطقه ۸ منصوب کند تا هادی قنوات هم از جمع استیضاح کنندگان بیرون کشیده شود. در حرکتی دیگر پارک بانوان اهواز که در دوره شورای دوم با اعمال نفوذ تحت عنوان یک قرارداد۳۰ساله به شخصی واگذار شده بود و در دوران کتانباف با ورود قوه محترم قضاییه و روند طولانی دادرسی پس گرفته شده بود و در دوره شورای چهارم باهیاهوی بسیار به عنوان پارک ویژه بانوان افتتاح شد، در یک ماه اخیر به صورت شتابزده و دور از چشم سایر اعضا و به پیشنهاد لطفعلی زاده و همراهی سنواتی به شخصی به نام مسعود سواری از سرمایه گذاران در امر انتخابات و بستگان یکی از اعضا شورا واگذار شد تا در آن رستوران احداث شود و عضو مذکور شورا هم از استیضاح شاعری دست بکشد، همچنین به جای غلامرضا سودانی شهردار منطقه بحرانی ۶ که به عنوان مقصر آبگرفتگی ها جلوه داده می شد، امیر کعب عمیر عموزاده رحیم کعب عمیر را گذاشت تا چهارمین عضو شورا را هم راضی نگه داشته و از جمع استیضاح کنندگان شاعری بیرون بکشد، نکته بدتر آنکه نحوه عزل و اطلاع رسانی سودانی شهردار منطقه۶ و بیرانوند فرماندار ماهشهر به نحوی است که گویی همه مشکلات وسوء مدیریت ها در حوزه های مسئولیت این افراد به این اشخاص ختم می شود.

اما آیا همه مشکل آب گرفتگی اهواز به غلامرضا سودانی شهردار برکنار شده منطقه۶ باز می گردد یا وی در این مسئله در حال قربانی شدن است؟ آیا اسناد فشار مضاعف بر آقای سودانی که حکایت از استخدام دهها تن از بستگان شورا در شهرداری بوده است (سندشماره ۳و۲و۱)، خود دلیلی بر اعمال فشار شورا و شهردار بر مدیران شهرداری اهواز نیست؟ چرا استاندار خوزستان علی رغم نامه آقای جمالی نژاد در چندماه قبل از آبگرفتگی و هشدار ایشان نسبت به وضعیت اهواز، معاونت عمرانی خود را برکنار نکرد ، چرا شورای اهواز را منحل یا موسی شاعری و حقیقی مدیر آبفا را برکنار نکرد؟
چرا علی رغم حساسیت و هشدار قبلی وزارت کشور در شهریور ماه ، استاندار خوزستان بی تفاوت بوده ، بلکه در گفتگوی با صداوسیما، در یک فرافکنی آشکار مسئله آبگرفتگی اهواز را مربوط به شهرداری اهواز و خارج از حیطه وظایف استانداری معرفی می کند؟

سند شماره ۱

سند شماره ۲

سند شماره ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سند شماره ۴

 

 

و اما کالبد شکافی یک بحرانی

برای چندین سال، وظیفه رفع آبگرفتگی در اهواز مسئله ای بود که میان شهرداری اهواز و سازمان آب و فاضلاب مشاجره ایجاد کرد و با بروز هر بحران ، هر یک دیگری را مقصر جلوه می داد تا اینکه از سال ۱۳۸۹ یک برنامه جامع در خصوص ایجاد شبکه مستقل دفع آب های سطحی در شهرداری اهواز تدوین شد و ظرف سه سال در مناطق متعددی اجرایی گردید، با روی کار آمدن دولت روحانی ، مدیریت شهری اهواز نیز دچار تحول شد و اعضاء شورای چهارم به یکباره چندین پروژه در حال اجرا را متوقف کردند، پروژه ایجاد شبکه دفع آب های سطحی، پروژه کمربند سبز و پروژه قطار شهری اهواز ، از مهمترین پروژه هایی بودند که تعطیل یا نیمه تعطیل شدند. در آن زمان ، استاندار و معاونت عمرانی استانداری خوزستان نسبت به از اولویت خارج شدن این پروژه ها توسط شورا و شهردار وقت سکوت کردند ، ظرف چهارسال فعالیت شورای چهارم حتا یک متر به شبکه دفع آب های سطحی افزوده نشد و میلیاردها تومان بودجه شهرداری اهواز بدون کمترین حسابرسی و اعلام گزارش به افکار عمومی به سرنوشت نامعلومی دچار شد، از سال۹۶ به بعد بار دیگر ایجاد شبکه دفع آب های سطحی در اولویت قرار گرفت و علی رغم بروز بزرگترین بارندگی و سیل بی سابقه در۷۰سال اخیر تاب آوری افکار عمومی نسبت به عملکرد شهرداری از میزان بالایی برخوردار بود، اما بار دیگر با کارشکنی عواملی در شورا ، مدیریت شهری اهواز دچار دگرگونی کلی شد.
شهردار باتجربه و بی حاشیه وقت (منصور کتانباف) که با ملاحضات سیاسی شورا همسو نبود به بهانه های واهی باهماهنگی همین استاندار کنونی و همین شورای شهر برکنار شد و بازهم باهماهنگی همین تیم مدیریتی یک شخصیت تبلیغاتی فاقد هرگونه تجربه اجرایی به عنوان شهردار (فعلی) اهواز معرفی شد و پروژه های زیرساختی دوران کتانباف از جمله پروژه احداث شبکه دفع آب های سطحی به محاق فراموشی رفت، انتصاب پی در پی مدیران نابلد، مدیریت ارشد شهرداری را از نیروهای فنی خالی کرد، در یک اقدام غیر قابل توجیه استاندار خوزستان به نامه مهم معاون وزیر کشور در مورد فاضلاب اهواز بی توجهی نشان داد (سندشماره۴) و در یک اقدام عجیب تر مانور سالیانه دفع آب های سطحی شهرداری اهواز یک روز پیش از اجرا با تغییر یکباره مدیریت خدمات شهری اهواز به هم می خورد وانجام نمی شود(سندشماره ۵و۶)، مسئله ای که فرماندار اهواز و استاندار خوزستان به عنوان مجریان آن می بایست پاسخگو باشند، سرانجام بحران آبگرفتگی در اهواز را رقم زد، حال بار دیگر می بینیم علی رغم تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و اعلام آمادگی همکاری همه جانبه دستگاه قضاء، مسئله ترمیم مدیریت ها در استان خوزستان لوث و مجالی برای فرصت طلبی های جدیدتر ایجاد کرده است.
به نظر می رسد بحران سازی در اهواز به مسائل مبهمی فراتر از سوء مدیریت باز می گردد، این دلایل هر چه باشد، مادامیکه استاندار فعلی خوزستان و شهردار و شورای شهر فعلی اهواز بر مسند امور باشند نه تنها تغییر محسوسی ایجاد نمی شود بلکه فرصت های موجود هم فوت می گردند.

سند شماره ۵

سند شماره ۶