برخورد کامیون با گله گوسفند در حوالی صالح شهر

امروز صبح چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ در جاده شوشتر به دزفول حوالی شهر صالح شهر در برخورد کامیون با گله گوسفند منجر به تلف شدن ۲۰ راس از آنها شد در ماه گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داد و در برخورد کامیون با گله ای دیگر تعداد زیادی از انها تلف شد

جاده شوشتر به دزفول یکی از جاده های اصلی ، شریانی و پرتردد در شمال خوزستان می باشد که به علت دو طرفه بودن در طول سال شاهد تصادفات زیادی در این جاده می باشیم

منبع