مذاکره شرکت نفت و گاز پارس با فولاد اکسین

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اظهار کرد: در نظر داریم تا در راستای حمایت از تولید داخل، ورق و لوله این پروژه را از شرکتهای توانمند داخلی تهیه کنیم و به همین منظور با فولاد اکسین وارد مذاکره شده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری خورنا در چهارمین روز از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی دکتر  محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس(POGC) در غرفه شرکت فولاد اکسین حضور یافت.

دکتر مشکین فام گفت: حدودا ۳ هزار کیلومتر پروژه احداث خط لوله محیط ترش در این شرکت تعریف شده است.

وی افزود: در نظر داریم تا در راستای حمایت از تولید داخل ، ورق و لوله این پروژه را از شرکتهای توانمند داخلی تهیه کنیم و به همین منظور با فولاد اکسین وارد مذاکره شده ایم.

منبع ایلنا