آلوده کردن محیط زیست توسط کشت و صنعت کارون

کشت و صنعت کارون هر ساله موقع برداشت نیشکر با آتش زدن برگهای نیشکر باعث ایجاد دود و خاکستر زیادی در سطح منطقه می شود . همچنین امروز ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ نیز چنین اتفاقی رخ داده است

 

این در صورتی است که برگهای سوخته شده نیشکر به صورت خاکستر و معلق در هوا در مناطق مسکونی و محیط زیست شهرستانهای شوشتر ، گتوند و شهرهای صالح شهر ، شرافت و دیگر مناطق شهری و روستایی پایین آمده و اهالی منطقه را با معضلات فراوان روبرو می کند

 

این وضعیت از زمان تاسیس کشت و صنعت کارون اتفاق می افتد و گاهی مواقع در ماه چندین بار اتفاق می افتد

لازم به ذکر است احتیاج میباشد برنامه جهت رهایی اهالی از این وضعیت با همکاری کشت و صنعت کارون و محیط زیست اتخاذ گردد

منبع