با پیگیری فرماندار مسجدسلیمان در سفر اخیر رئیس بنیاد مسکن کشور؛

۳۰ میلیون تومان به تسهیلات اعطایی به منازل آسیب دیده و قابل جابه جایی بر اثر زلزله در شهرک امام رضا(ع) اضافه شد

به گزارش خبرگزاری خورنا روابط مسجدسلیمان،در سفر اخیر رئیس بنیاد مسکن کشور به شهرستان مسجدسلیمان و بازدید از شهرک ولیعصر(عج)،شهرک های امام رضا(ع) و امام حسین(ع)،فرماندار شهرستان مسجدسلیمان خواستار افزایش مبلغ تسهیلات به منازل آسیب دیده بر اثر زلزله شد.

 

خوشبختانه با طرح این پیشنهاد از سوی فرماندار مسجدسلیمان،مبلغ ۳۰ میلیون تومان با موافقت تابش رئیس بنیاد مسکن کشور به تسهیلات اعطایی منازل آسیب دیده بر اثر زلزله که قابلیت جابه جایی داشتند اضافه گردید.

گفتنی است پرداخت این ۳۰ میلیون تومان منوط به پیشرفت فیزیکی مناسب و سرعت در ساخت در این واحدهای مسکونی است.