رئیس آتش نشانی اهواز خبر داد:

رهاسازی دزد گیر افتاده در جا کولری توسط آتش نشانان اهوازی + تصویر

رئیس آتش نشانی اهواز گفت دزدی که برای سرقت و وارد شدن به داخل خانه از درون جاکولری اقدام کرده بود، پس از گیر کردن و خبردار شدن اهالی، توسط آتش نشانان از درون جاکولری خارج شد.

به گزارش خورنا ابراهیم قنبری با اعلام این خبر تصریح کرد: بامداد امروز شنبه ۴ بهمن ماه، ساعت ۲ و ۵۹ دقیقه بامداد امروز شنبه چهارم بهمن، گزارشی مبنی بر گیر کردن شخصی درون جاکولری خانه ای در شهرک دانشگاه اهواز به ۱۲۵ اطلاع رسانی شد.

وی ادامه داد: آتش نشانان ایستگاه ۷۱ آتش نشانی اهواز، در کمتر از چهار دقیقه در محل حاضر شده و با صحنه گیر کردن دزدی در جاکولری خانه مواجه شدند.
رئیس آتش نشانی اهواز در پایان گفت:آتش نشانان پس از رهاسازی این شخص از درون جاکولری وی را تحویل عوامل ۱۱۰ دادند.