نشست جمعیت معتمدین شوشتر با مسئولان قضایی شهرستان

دیدار و گفتگوی صمیمانه دبیر و برخی از اعضای فعال جمعیت معتمدین شوشتر با دادستان و رئیس دادگستری شهرستان انجام شد.

در این نشست، زنگنه دبیر جمعیت معتمدین شهرستان شوشتر پس از تشریح وظایف و حوزه کاری این جمعیت، با اعلام ثبت قانونی این جمعیت و نیز پذیرش ماهیت آن توسط قوه قضاییه، افزود: هدف غایی ما کمک به بسط آشتی و سازش در میان مردم است که اعضای آن، داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشتی آماده انجام رسالت میانجی گری برای ورود به اختلافات فی مابین آحاد جامعه است.

اردشیر زنگنه ضمن سپاسگزاری از حجه الاسلام مهدوی کیا رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شوشتر، بیان کرد: مبنای کار ما در این جمعیت؛ اسلام، قرآن، نظام و رهبری است که حرکتی منطبق با قانون، رعایت عرف و شرع خواهد بود.

همچنین دیگر اعضای جمعیت معتمدین نیز در راستای سخنان دبیر جمعیت، به اعلام نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

در ادامه نیز، سید قادر موسوی دادستان شهرستان شوشتر به تشریح فلسفه ارزشمند تشکیل این جمعیت پرداخت و افزود: ورود مجدانه اعضای جمعیت معتمدین شهرستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و نیز تلاش در راستای صلح و سازش پس از وقوع جرم باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شوشتر با اعلام حمایت و مساعدت دستگاه های قضایی و انتظامی از این جمعیت با اهداف خیر خواهانه، خواهان دیدارهای مستمر و پربار، با ارائه عملکردی مثبت شدند.

دادستان شوشتر در پایان بر فرهنگ سازی در جهت عدم تیراندازی در مراسم شادی و شیون ، همچنین جلوگیری از منازعات بین طرفین دعوا پس از وقوع قتل، توسط اعضای جمعیت معتمدین شهرستان تاکید کردند.

خبرنگار: محسن علیخانی