التیماتوم فرماندار به مدیرانی که در شهر آغاجاری سکونت ندارند

به گزارش خبر گزاری خورنا؛

سعیدی سرپرست فرمانداری شهرستان آغاجاری بیان کرد:

در جلسات اخیر اعلام کردم و در این جلسه برای حجت و قرار آخر اعلام می‌کنم مدیر اگر میخواد مدیریت در آغاجاری داشته باشد باید در محل خدمتش استقرار پیدا کند

مدیری که بعد از پایان تایم اداری آغاجاری را ترک می‌کند و از مشکلات روزمره مردم بی خبر باشد قطعا مدیر خدمت رسانی نخواهد بود

مدیران شهرستان تا پایان بهمن ماه باید محل سکونت خود را به آغاجاری آوردند ، این خواسته نماینده مجلس و اعضای شورای تامین همچنین امام جمعه شهرستان آغاجاری است