مدیرعامل شرکت فولاد اکسین:

لازمه دستیابی به جایگاه یک سازمان متعالی مشارکت فعال، همسویی،همگرایی و همفکری کارکنان آن است

به گزارش خبرگزاری خورنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان، امین ابراهیمی با اشاره به دستاوردهای شرکت در عرصه صنعت کشور نهادینه کردن و توسعه دستاوردها برای حرکت روبه جلوی شرکت نیاز به تدوین استراتژی های موثر و محرک است.

وی با اشاره به حضوره شرکت در ارزیابی جایزه تعالی سازمانی کشور با هدف دستیابی به این عنوان به مدیران و معاونین شرکت تاکید کرد که در جلسات ارزیابی تعالی سازمانی مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند و همچنین گفت: انتظار می رود معاونین و مدیران شرکت فولاد اکسین خوزستان در نقش الگوهای زیر مجموعه خود، نسبت به این امر اهمیت و اهتمام ویژه ای ورزند.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین لازمه دستیابی به جایگاه یک سازمان متعالی مشارکت فعال، همسویی، همگرایی وهمفکری کارکنان آن دانست.

لازم بذکر است هجدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی با هدف انتخاب شرکت های سرآمد کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار می شود. فولاد اکسین امسال برای کسب تندیس چهار ستاره این جایزه ملی در این ارزیابی شرکت کرده است.