بارش خاکستر از اسمان صالح شهر گتوند

پدیده بارش خاکستر که از زمان احداث کشت و صنعت کارون حدود ۴۰ سال پیش بوجود امده هر چند مدت یکبار یا چند روز به صورت پیاپی در فصل برداشت نیشکر اتفاق می افتد

 

امروز ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در روز هوای پاک این پدیده رخ داده و محل زندگی مردم را به خاکستر تبدیل نموده که موجب اعتراض شدید حامیان محیط زیست در این منطقه شده است

 

این پدیده ناشی از آتش زدن نیشکر توسط کشت و صنعت کارون جهت سوختن برگهای نیشکر و برداشت ساقه ان جهت تولید شکر می باشد

 

این در صورتی است که هنگام اتش زدن برگهای نیشکر ، خاکستر ان وارد منازل مسکونی اهالی صالح شهر و گتوند شده و ممکن است در ماه چندین بار این پدیده اتفاق بیفتد و زندگی و محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهد

منبع