مدیرکل مدیریت بحران خوزستان: توازن‌ در تولید و مصرف انرژی باعث کاهش خاموشی برق می‌شود

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: برای اینکه نیروگاه رامین اهواز با ظرفیت کامل خود وارد مدار شود باید شرکت گاز یک تا ۱.۵ میلیون متر مکعب گاز صرفه جویی کند.

به گزارش خورنا امید بن‌عباس عصر امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه در نشست مدیریت پایداری انرژی استان خوزستان گفت: هدف تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی در خوزستان توازن در تولید و مصرف انرژی برای به حداقل رساندن خاموشی‌ها می‌باشد تا کمترین اعمال محدودیت در سطح استان را در مصرف خانگی، صنعتی، و کشاورزی شاهد باشیم.

وی با اشاره به مسایل پیرامون سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، موانع سوخت مازوت و افزایش مصرف گاز و برق در کشور بیان کرد: برای مدیریت بهتر در زمینه انرژی تمهید لازم اندیشیده شده تا در صورت محدودیت در مصرف حامل‌های انرژی این تمهیدات به کارگیری شوند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: شرکت گاز برای صرفه جویی یک تا ۱.۵ میلیون متر مکعب گاز برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد تا گاز مورد نیاز در اختیار نیروگاه رامین قرار داده شود و این نیروگاه با ظرفیت کامل خود وارد مدار شود.

وی در پایان عنوان کرد: بخش گاز در اعمال محدودیت برای صنایع خوزستان باید با سیاست‌های بخش برق هماهنگ باشد.