شجاعی نژاد سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز شد

سید رشید شجاعی نژاد با شهردار اهواز به عنوان سرپرست جدید سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری منصوب شد.

به گزارش خورنا در حکم شجاعی نژاد آمده است:
به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست و عضو اصلی هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این صالح عبداللهی این سمت را بعهده داشت.