بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان از پروژه های روستایی شهرستان گتوند

امروز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹ مهندس خلیل الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان با حضور نماینده شوشتر و گتوند ، اسدی پور فرماندار گتوند و دیگر مسئولین شهرستان و استان از پروژه های روستایی گتوند و بررسی موانع و مشکلات تکمیل پروژه عمرانی روستای چغامله بازدید نمودند

منبع