مدیر مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اهواز از بکارگیری ۱۵۴ نفر در آزمون استخدامی بهمن ماه خبر داد

مهندس کرامت جاودان زاده، مدیر مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اهواز با بیان این خبر گفت: با عنایت صورت گرفته از سوی مدیران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور خوشبختانه ۱۵۴ مجوز جذب نیرو بصورت پیمانی در رشته های مختلف از محل مجوزهای اخد شده به این مرکز آموزشی درمانی اختصاص داده شده است.
وی در خصوص رشته های تحصیلی داوطلبان این مرکز تصریح کرد:۱۱۶ نفر پرستار، ۷نفر کارشناس اتاق عمل،۲کارشناس فیزیوتراپی،۴ نفر کارشناس فناوری اطلاعات، ۱۱ نفر ماما و ۱۴ نفر دانش آموخته ی کارشناسی رشته هوشبری خواهد بود.
جاودان زاده گفت: این آزمون استخدامی وزارت بهداشت۲۴ بهمن ماه۹۹ برگزار خواهد شد.
مدیر بیمارستان امام خمینی با اشاره به نقش مهم این مرکز به عنوان بزرگترین مرکزدرمانی منطقه جنوب غرب کشور، افزود: امید است بکارگیری این تعداد نیروی انسانی جدید گام موثری درراستای ارتقا خدمات درمانی به مردم شریف استان خوزستان و استان های همجوار باشد.