واژگونی سایدبوم خط لوله گاز رامشیر حادثه آفرید!

خورنا – فرزادشعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا، واژگونی یک دستگاه سایدبوم در محل پروژه خط لوله گاز رامشیر یک مصدوم بر جای گذاشت.

صاحب حیدری رئیس فوریت های پزشکی شهرستان رامشیر به خورنا گفت: طی تماس تلفنی در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۵ راس ساعت ۸ صبح واژگونی یک دستگاه ساید بوم مربوط به خط لوله گاز رامشیر روبروی روستای رمیله به اورژانس اعلام شد.

وی افزود: پس از اعزام آمبولانس و حضور نیروهای اورژانس در صحنه مصدوم توسط آمبولانس به بیمارستان رامشیر انتقال داده شد.

حال مصدوم وخیم نبود و خوشبختانه بهبود یافت.