رییس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک منصوب شد

خورنا_ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر یحیی میثم به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، پیش از این دکتر عبدالرحمن روحانی عهده دار این مسئولیت بوده است.

انتهای پیام/