اخراج، تعلیق و تهدید پاسخ مدیران پتروشیمی خوزستان به کارگران معترض

در پی بی توجهی مدیران پتروشیمی خوزستان به حق و حقوق کارگران، پس از اعتصاب غدای ده روزه، اخراج، تعلیق و تهدید پاسخ مدیران این پتروشیمی نسبت به اعتراض کارگران بود.

به گزارش خبرگزاری خورنا، نیروهای پیمانکار پتروشیمی خوزستان نسبت به بعضی حق و حقوق خود اعتراض هایی داشته که پس از نامه نگاری های متعدد هیچگونه پاسخی به خواسته آن ها داده نشد.

اعتصاب غذای ده روزه توسط بیش از ۱۰۰ نیروی معترض باعث برخورد نامناسب با این نیروها به جای پاسخگویی به مشکلات آنان بوده است.

طبق گزارش های رسیده به خبرگزاری ایپنا، تمام نفرات معترض از طریق حراست این مجموعه تهدید و تعدادی از آنان نیز از طریق کمیته انضباطی اخراج و تعلیق و همپچنین عده دیگر جابجا شدند.

کمبود نیرو و فشار بیش از حد به کارگران موجود، اصلاح طرح طبقه بندی و همسان سازی حقوقی، بیمه تکمیلی طبق عرف منطقه، مشکلات ایمنی و بهداشت کار و … جزئی از اعتراضات کارگران این مجموعه می‌باشد.

نادیده گرفتن مشکلات کارگران در شرایط سخت اقتصادی و فشار بر خانواده آنان توسط مدیران پتروشیمی خوزستان و برخورد قهری با کارگران مطالبه کننده حق و حقوق خود می تواند باعث بروز مشکلاتی دیگر در این مجموعه شود.