بخشی از مراتع شهرستان بندرماهشهر قرق شد

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی بندرماهشهر گفت: ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی و مراتع شهرستان بندرماهشهر قرق شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری بندرماهشهر، هوشنگ رضایی اظهار داشت: ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی و مراتع شهرستان واقع در محور ماهشهر-هندیجان تا تیر ماه سال ۱۴۰۰ قرق شد.

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی بندرماهشهر ادامه داد: در سال های اخیر، هور شرایع به دلیل تخریب و ضعیف شدن پوشش گیاهی، وضعیت مساعد خود را از دست داده است که این ضعیف شدن پوشش گیاهی ناشی از چرای بی رویه دام ها و عدم مدیریت بهینه توسط بهره برداران می باشد.

رضایی افزود: لذا با هدف جلوگیری از روند تخریب اراضی ملی و احیای پوشش گیاهی هور شرایع و با استناد به ماده ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی قرق شد.

وی در پایان تاکید کرد: استفاده غیرمجاز توسط بهره برداران منطقه و ورود دام به محدوده قرق، مطابق قانون جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.