سرپرست آموزش و پرورش گتوند معرفی شد

طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان کاظم شعبانی نیا به عنوان سرپرست آموزش و پرورش گتوند منصوب شد

گفتنی است شعبانی نیا حدود ۲ سال است که به عنوان معاونت آموزشی آموزش و پرورش گتوند با کارنامه ای موفق مشغول به خدمت می باشد

منبع