دادستان امیدیه: ‌با محتکرین روغن و اقلام ضروری مردم به شدت برخورد می شود

اسداله ترحم/ ‌خورنا – کریمی دادستان امیدیه در گفتگو با خورنا گفت:
در مورد کمبود روغن در شهرستان، پیگیری این موضوع در دستور کار دادستان قرار گرفت و ‌با پیگیری لازم در روزهای اتی نزدیک به چند تن روغن وارد شهرستان خواهد شد که روند خدمات رسانی بهتر خواهد شد‌، سوءاستفاده بعضی افراد سود جو به ضابطین قضایی دستور داده شده چنانچه فرد یا افرادی نسبت به احتکار اقلام مورد نیاز مردم مبادرت ورزند، نسبت به شناسایی و تعقیب افراد و تشکیل پرونده قضایی اقدام خواهد شد.‌و از مردم عزیز و شهید پرور تقاضا داریم، چنانچه اطلاعاتی در زمینه ‌احتکار دارند ظابطین ما را یاری کنند
در راستای مبارزه قاطع با زمین خواری و فساد؛ باند۱۶ نفره که با جعل مهر برخی ادارات و جعل قراردادها مبادرت به واگذاری زمین دولتی می نمودند و مشکلات عدیده ای را برای مردم بوجود اورده بودند، با محکومیت سنگین مواجه و در این راستا ۳۶۶ پلاک مربوطه تعین تکلیف گردید و در راستای حفظ حقوق عمومی و بیت المال، مکاتبه ای با شهردار محترم و اعضای کمیسیون انجام شده و در مورد شخصی که با تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اخد انشعاب تجاری تخلفاتی را انجام داده بود رای صادر شده و از اقدام اشخاص دیگری که کاربری اداری را قطعه قطعه به افرادی برای مسکونی می فروختند، جلوگیری شد.
همچنین در راستای ساماندهی بازار جلسه ای با مسولین امر تشکیل و از انها خواسته شده که نسبت به تعیین تکلیف انتخابات برابر با مقرات و قانون اقدام تا بازرسان مربوطه نسبت به نظارت بر قیمتهای مصوب اقدامات لازم را انجام داده تا از اینکه اتاق اصناف زیر نظر شهرستانی دیگری قرار بگیرد، ‌جلوگیری شود.