خبرنگار سربندری عروسک خیمه شب بازی گروهک ضدماهشهری

در روزهای اخیر حمله به منافع بندرماهشهر بسیار افزایش یافته و فعلا بهانه آن، برخورد قاطعانه حبیب آقاجری با خبرنگار غیرحرفه ای بوده که سعی داشت با بیان سوالات انحرافی، ذهن وزیر راه را علیه منافع بندرماهشهر آماده کند؛ هرچند موفق نشد و وزیر به سوال وی هیچ پاسخی نداد.

این حملات را میتوان از چند جهت بررسی کرد‌. جمعی در سربندر که به گروهک ضدماهشهری معروف است، بسیار عصبانی اند که نتوانستد در دوره گلمرادی به خواسته های شخصی و محلی خود برسند که از جمله آن شهرستان شدن سربندر با محدوده‌ی تمام پتروشیمی ها بود.

از طرف دیگر آنها در انتخابات اسفندماه ۹۸ دست به هرکاری زدند تا یک ماهشهری و در راس همه انها حبیب آقاجری رای نیاورد که باز هم نتوانستند.

حالا حدود ۶ ماه از شروع رسمی مجلس یازدهم گذشته و این گروه ضدماهشهری سعی دارند با ایجاد حاشیه و گلالود کردن آب، نگذارند برنامه های توسعه منطقه به خوبی پیش برود.

یکی از این برنامه ها، جلو انداختن شخصی به اصطلاح خبرنگار در مقابل منافع بندرماهشهر و برخی حمایت های ظاهری از وی بوده تا این‌ روزها حس قهرمان به او دست دهد. قهرمانی پوشالی که با شروع پروژه بعدی به فراموشی سپرده میشود.

علاقه به معروفیت و حس خوب مورد توجه قرار گرفتن در این روزها فرد مذکور را به نقطه ای از اعتماد به نفس رسانده که رسما به تمام ماهشهری ها، نماینده مردم در مجلس و هرکس انتقادی به او می‌کند، توهین میکند و خود را پاک و منزه میداند اما سرانجام پاسخی در شان رفتار این‌ روزها خواهد گرفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • از کجا اینقدر مطمئنی که با این ادبیات مطلب می زنی
  • من کاری به رفتار خبرنگار ندارم که هر چی بوده شما چرا نام بندرامام رو حذف میکنید و تاکید به سربندر دارید. واقعا شرم آوره خوبه اینوری ها هم بگن معشوریل