فرماندار شوشتر مطرح کرد؛

فروش اجباری کالا به مشتری تخلف است

فرماندار شوشتر گفت : فروش اجباری کالا در کنار کالاهایی که کمبود آن در بازار احساس شود تخلف است .

پنبه دانه پور در نشست با اصناف و بازاریان افزود : کمبود برخی کالاها در بازار یک مسئله سراسری است که از ۲ بعد داخلی و خارجی مورد بحث است .

وی افزود : متاسفانه افرادی از این موضوع سو استفاده می کنند و اجناس نامرغوب خود را در کنار اجناس کمیاب به مشتری تحمیل می کنند .

رییس ستاد تنظیم بازار شهرستان شوشتر ادامه داد : این موضوع به عنوان یک تخلف از طریق صمت و تعزیرات رصد و با متخلفان به شدت برخورد می شود .

وی افزود : برخی از این کمبود ها با توطئه و نقشه دشمن طراحی می شود که باید اصناف و بازاریان دقت کنند تا خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند .

فرماندار شوشتر گفت : قدمت تجارت و کسب کار در شوشتر به گذشته های دور بر می گردد و خوشبختانه بازاریان و تجار شوشتر همواره رعایت انصاف را داشته اند .

وی گفت : در بحران های اخیر نیز اصناف این شهرستان همکاری و همراهی خوبی با مردم و مسئولان داشته اند که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد .

فرماندار شوشتر افزود : قطعا برای جذب سهمیه کالاهای کمیاب در سطح استان و کشور آنچه در حد توان ما مسئولان باشد را انجام خواهیم داد .

خبرنگار: محسن علیخانی