دهان زاده سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری شد

به گزارش خبرگزاری خورنا، محسن دهان زاده طی حکمی از از سوی احمد محمدی، سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری شد و ابراهیم پیرامون مدیرعامل پیشین این شرکت به سمت مدیر مهندسی ساختمان مناطق نفت خیز جنوب منصوب شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • نمایندگان خوزستان نباید اجازه بدهند افراد غیر بومی در استان پست مدیریتی بگیرند زیرا افرادی مثل پیرامون از منابع استان خوزستان برای استان و شهرستان خودشان بهره برداری میکنند