این تصاویر هم قبل از شیوع کرونا ضبط شده است؟!

شاید یکی از دلایل عمده روی‌گردانی مخاطبان از برنامه‌های صدا و سیما و عدم اثربخشی آنها، ظاهر سازی صرف و عدم التزام قلبی و عملی این سازمان به ادعاهای خویش است؛

این تصویر، طعنه‌ای به ترفند صداوسیما برای توجیه تصاویر بدون ماسک است!
در جریان دیدار نماینده ایران در فینال آسیا و شدت گرفتن حساسیت‌ها، نقاب بالاخره از چهره گردانندگان این سازمان افتاده، و فراموش می کنند که مانند گویندگان خبر و… را به تظاهر به استفاده از ماسک دعوت کنند!