قانون گرایی یا گریزی، مسئله این است

در کتاب قلعه حیوانات شاهکار جورج اورول می خوانیم که همه با هم برابرند اما بعضی ها برابرترند
این روزها در بهبهان از این برابرترها کم نمی بینیم.
از زمان شیوع ویروس کرونا در بهبهان، محدودیت های کرونایی مانند منع برگزاری هر نوع مراسم در تالارها تصویب شد که برای این صنف بزرگ با بسیاری کارگر که خانواده های زیادی از رونق آن ارتزاق می کردند، تعطیلی و ورشکستگی در پی داشت.
اما علی رغم قانونگرایی و احترام به اصل رعایت محدودیت در جهت حفظ سلامتی مردم توسط تالار داران باعث شد که برخی باغهای شخصی که اصولا مجوزی برای برگزاری مراسم ندارند و هیچگونه نظارتی بر عملکردشان وجود ندارد ، میدان دار اجرای مراسم عقد و عروسی و تولد بشوند.

می شود به یکی از این باغ ها که در جاده قدیم اهواز قرار دارد اشاره کرد که بدون داشتن هرگونه مجوز فعالیت ، انواع مراسم را بصورت مرتب برگزار می نماید و تا کنون تذکر یا اقدامی برای ممانعت از این کار نیز نگرفته است.
فعالیت آشکارای باغ ویلای بدون مجوز در نزدیکی تالارهای تعطیل شده آریا و زیتون، پارادوکس بزرگی را ایجاد کرده که به جز بی اعتمادی مردم و رواج قانون گریزی حاصلی در پی نخواهد داشت.

به خصوص وقتی این شائبه در بین مردم پیگیر ایجاد شده است که نزدیکی خانوادگی و ارتباط شخص صاحب باغ با افراد خاص و ذی نفوذ باعث شده در چند ماه گذشته بدون هیچ مشکلی از فرصت تعطیلی تالارها استفاده کرده و از نمد محدودیت ها برای خود کلاه بسازد.