بایگانی شهرداری بهبهان پلمپ شد

بایگانی شهرداری بهبهان پلمپ شد

از روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۸ شایعه ای مبنی بر دستور دادستانی برای پلمپ بایگانی شهرداری بهبهان و یک دفتر مهندسی که رابطه پیمانکاری با مجموعه شهرداری بهبهان دارد در فضای مجازی بهبهان منتشر شد که با پیگیری های خبرگزاری خورنا صحت ماجرا آشکار شد.
شایعات زیادی حول چرایی این ماجرا وجود دارد که فعلا از تایید یا رد آنها خودداری می کنیم و به محض دریافت اطلاعات تکمیلی و موثق از مراجع ذی صلاح، در راستای وظیفه رسانه ای خود به سمع و نظر شهروندان خواهیم رساند.