چشم های بسته منابع طبیعی بهبهان

گزارش اختصاصی خورنا

🔹در ۲۴ کیلومتری بهبهان روستای سرحد آقا،جایی که به نام اشکفت سیاه معروف است؛ در زمینی متعلق به منابع طبیعی و محل تفریح مردم،ساخت و سازی غیرقانونی توسط محلیان منطقه صورت گرفته است که این تفرجگاه نوستالژیک بخشی از مردم بهبهان را تبدیل به محلی برای نگهداری گله گوسفندان کرده است.

🔹دیوار بلوکی سرتاسری با اتاق هایی که به محل نگهداری دام ها و علوفه تبدیل شده علاوه بر این که شکل طبیعی این مرتع زیبا را از بین برده راه تنگه را نیز بسته است.

🔹با توجه به این که، دره در مسیر سیل قرار دارد و با یک بارندگی و سیلابی شدن رودخانه سیل در آن جاری می شود این دیوار کشی های غیرقانونی مسیر عبور آب را به کل بسته و قطعا خطراتی را به دنبال دارد.

🔹سوال این است آیا منابع طبیعی بهبهان باید با انتشار خبر یا گزارشی از این اقدامات وارد عمل شود یا خود قبل از شروع هر ساخت و ساز غیرقانونی با نظارت جدی به حفاظت از این منابع بپردازد؟

منتظر پاسخ متولیان این امر هستیم و خورنا تا حصول نتیجه پیگیر این ماجرا و موارد مشابه دیگر در هر جای دیگر این سرزمین خواهد بود.