شهردار بندر امام خمینی تعلیق شد

محمد عبیاوی شهردار بندر امام خمینی با حکم غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان تعلیق شد

خورنا | هدایت اله ترحم: در پی اعتراضات گسترده مردمی مبنی بر شناسایی و برخورد با عوامل مقصر در آب‌گرفتگی گسترده بندر امام خمینی، شهردار بندرامام خمینی با حکم غلامرضا شریعتی تعلیق شد.

با توجه به اینکه طبق قانون، استاندار مجاز به عزل شهردار نیست، شریعتی با حکم تعلیق محمد عبیاوی، به‌صورت رسمی وی را از شهرداری بندر امام خمینی کنار گذاشت.