پلاک خودروهایتان را مخدوش نکنید ؛ یک سال حبس در انتظار خاطیان

معاون آموزشی و ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران

طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هر کس ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه را تغییر دهد و یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی استفاده کند ، به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شود

منبع