آخرین آمار کرونا در ایران جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹

مبتلایان جدید : ۱۳۳۴۱

جان باختگان : ۳۴۷

بستری ها : ۱۹۹۶

موارد حاد و شدید : ۵۸۲۴

منبع