تصادف زنجیره ای در ۱۲ کیلیومتری مسجدسلیمان _ لالی بیش از ۱۰۰ حادثه دیده و ۳۰ مصدوم بر جای گذاشت

گزارش خبرگزاری خورنا /تصادف زنجیره ای در ۱۲ کیلومتری مسجدسلیمان بسمت لالی بر اثر برخورد نیسان با می نی بوس حامل مسافران پتروشیمی که ۴ می نی بوس بعدی هم با حادثه رخداده برخورد کردند.

 

گزارش خبرگزاری خورنا /تصادف زنجیره ای در ۱۲ کیلومتری مسجدسلیمان بسمت لالی بر اثر برخورد نیسان با می نی بوس حامل مسافران پتروشیمی که ۴ می نی بوس بعدی هم با حادثه رخداده برخورد کردند.

این حادثه در ساعت پنج و چهل دقیقه صبح امروز بر اثر مه آلود بود منطقه رخ داد که بیش از ۳۰ نفر مصدوم بر جای گذاشت.

نیروهای جمعیت هلال احمر مسجدسلیمان،لالی و اورژانس ۱۱۵ در صحنه حضور داشتند و مصدومین را به مراکز درمانی منتقل کردند.